سرپرست آزمايشگاه
 
                      
                                دكتر حميد خالوزاده
 
                      پست الكترونيك : h_khaloozadeh[AT]eetd.kntu.ac.ir
                       
                    وب سايت شخصي : http://wp.kntu.ac.ir/h_khaloozadeh
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/09
تعداد بازدید:
410
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.